Het heeft veel te lang geduurd voordat er eindelijk eens iets gedaan werd aan de website.
Wat uitslagen van drives op de afdeling "Bridge" (waarvan inmiddels wel duidelijk zal zijn dat dat zo goed als verleden tijd is), maar dat was het zo'n beetje.
Er is een boel veranderd.
Droepie is niet meer en Liesje is niet meer.
Althans niet in deze wereld.
Van deze wereld weten we al vrij weinig, van andere werelden helemaal niks.
De foto is van deze wereld en toont de kat van Annemarie.
De kat heet Dieke.
Ook wel eens aangeduid met Dyke.
De lijsten met voornamen op Internet (inclusief de SVB-lijst) vinden dat dat een meisjesnaam is.
Dat zou goed uitkomen, want het is een meisje.
Niettemin staat wel vast dat de naam uit Friesland afkomstig is.
Een lijvig boekwerk, in het Fries en door een Fries geschreven, leert ons dat 'Dyke' een mannelijke naam is.
De vrouwelijke vorm zou 'Dyckjen' zijn, hetgeen mij geloofwaardig lijkt.
Overigens is het probleem niet opgelost, want 'Dieke' is, volgens reeds genoemde bron, eveneens een mannelijke naam.
Zoals inmiddels door oplettende lezertjes al zal zijn beredeneerd, zou het anders gaan om 'Diekje' of 'Diekjen'.
Zoals gezegd, de kat heet Dieke.
En, nee, dat heeft dáár niets mee te maken.
Het is geen scharminkel, dat niet.
Wat ronder dan Droepie, dat wel.


Wakker . . ?Top van Pagina

laatste wijziging op 22 juili 2017